עמוד הבית

אודות הכינוס הדו שנתי ה-23 של האיגוד הגרונטולוגי

הזדקנות האוכלוסייה – משבר או הזדמנות?

הזדקנות האוכלוסייה מהווה אחד השינויים החברתיים הדרמטיים ביותר במאה השנים האחרונות, עם השלכות רחבות ומשמעותיות לחברה ולכלכלה בכל העולם. התופעה לא פסחה על ישראל ואף זכתה להתפתחות מהירה יותר מהרבה מדינות מפותחות בעולם.

בששים השנים האחרונות גדלה אוכלוסיית הזקנים פי אחת עשרה בעוד שהאוכלוסייה הכללית גדלה באותה תקופה רק פי חמש, משמע אוכלוסיית האזרחים המבוגרים גדלה בקצב כפול מקצב גידול כלל אזרחי מדינת ישראל והיא תמשיך ללוות אותנו בשנים הבאות כאשר בעוד כעשרים שנה יהיו כאן למעלה משני מיליון איש מעל גיל 65. תוחלת החיים בתקופה זו עלתה למעלה מעשר שנים והיא תמשיך לעלות בעתיד.

מושבים מיוחדים, gerontology 2020

מושבים מיוחדים